Warunki korzystania z witryny internetowej

lasertrips.com jest darmowy. Jeśli jednak dokonasz rezerwacji w którejkolwiek z porównywarek, do których Cię skierujemy, po dokonaniu zakupu otrzymamy prowizję.

Witamy na stronie internetowej znajdującej się pod adresem https://lasetrips.com/ (zwanej dalej „LaseTrips”). Jeśli będziesz nadal przeglądać i korzystać z tej witryny, niniejszym potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i wyraziłeś zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania i świadczenia usług („Warunki”) – niezależnie od tego, czy zarejestrowałeś się w Witrynie – i które razem z naszymi („Polityka”) reguluje relacje LaseTrips z Tobą w odniesieniu do Witryny oraz wszelkich oferowanych przez nią produktów i usług (łącznie „Usługa”). Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Tobą a nami. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, opuść Witrynę lub zaprzestań korzystania z naszych usług.

Terminy „nas”, „nasze” lub „my” użyte w niniejszym dokumencie odnoszą się do LaseTrips i/lub jego spółki nadrzędnej, spółek zależnych, cesjonariuszy, następców prawnych, podmiotów stowarzyszonych i/lub marek. Terminy „ty”, „twój” i/lub „ty”, użyte w niniejszym dokumencie, odnoszą się do Ciebie, użytkownika i/lub przeglądarki naszej Witryny. Aby zapobiec naruszeniu niniejszych Warunków i wyegzekwować wszelkie środki zaradcze, podejmiemy wszelkie środki techniczne, prawne lub zarządcze, które uznamy, według naszego wyłącznego uznania, za konieczne i odpowiednie, bez uprzedniego powiadomienia Ciebie lub jakiegokolwiek innego użytkownika. Odtąd korzystanie z tej Witryny podlega następującym Warunkom:

Małoletni

LaseTrips podejmuje się ochrony praw osób nieletnich i osób niepełnoletnich, zachęcając w ten sposób rodziców, opiekunów prawnych i odpowiedzialne osoby dorosłe do aktywnego zaangażowania się w bezpieczne korzystanie z Internetu przez ich nieletnich. Zgodnie z warunkami Ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie, poprzez korzystanie i/lub prosty dostęp do Witryny, niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że masz co najmniej trzynaście (13) lat lub więcej w dniu pierwszego dostęp do naszej Witryny, a jeśli nadal jesteś osobą niepełnoletnią (co będzie się różnić w zależności od jurysdykcji, w której mieszkasz), korzystasz z Witryny pod bezpośrednim nadzorem rodzica, opiekuna prawnego lub odpowiedzialnej osoby dorosłej.

Aktualizacje

LaseTrips niniejszym zastrzega sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji, przerwania lub zakończenia działania Witryny, Warunków i/lub Polityki w dowolnym czasie i według własnego uznania. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków będą wyświetlane w Witrynie, a my możemy powiadomić Cię za pośrednictwem Witryny, e-mailem i / lub usługą krótkich wiadomości. Proszę odnieść się do daty pokazanej po raz pierwszy powyżej, aby sprawdzić datę ostatniego wprowadzenia skutecznych zmian. Dalsze korzystanie z Witryny po ostatniej dacie wejścia w życie zmian niniejszych Warunków – zarówno poprzez rejestrację, jak i zwykłe korzystanie – oznacza akceptację wszelkich zmian w tych Warunkach.

Korzystanie z jakichkolwiek informacji i/lub materiałów w tej Witrynie odbywa się wyłącznie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Ponosisz własną odpowiedzialność za upewnienie się, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej Witryny spełniają określone wymagania dotyczące podróży, hotelu i/lub transportu.

spam

Traktujemy spam poważnie i zachęcamy Ciebie i naszych użytkowników do zgłaszania nam wszelkich działań związanych ze spamem. Nie będziemy tolerować ani nie pozwalać innym na podejmowanie się korzystania z Twojego konta i/lub jakichkolwiek informacji dotyczących Witryny, zgodnie z zezwoleniem na jakąkolwiek inną niezamówioną komunikację masową do któregokolwiek z naszych użytkowników lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Zgodnie z ustawą CAN-SPAM nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny w celu zbierania i/lub gromadzenia jakichkolwiek informacji o naszych użytkownikach w jakimkolwiek celu oraz wszelkich informacji handlowych, które możesz otrzymać od nas i/lub naszych partnerów, licencjodawców, dostawców i podmiotów stowarzyszonych wyraźnie wskaże środki mające na celu zaprzestanie otrzymywania takich wiadomości, w tym linki do anulowania subskrypcji i odpowiednie instrukcje.

Usługi

LaseTrips to w pełni rozwinięty rynek online łączący konsumentów z dostawcami usług turystycznych/stronami internetowymi na całym świecie. Możesz otrzymywać informacje z naszej Witryny, wypełniając niektóre dane lub automatycznie, za pośrednictwem funkcji naszej platformy. Dzięki funkcjom naszej Witryny z łatwością wybierzesz usługę turystyczną, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom (np. data, cel podróży, hotel, udogodnienia, kategoria, liczba podróżnych, przedział cenowy), a funkcje naszej bazy danych i wyszukiwarki zapewnią z wieloma wynikami i cytatami z wiodących witryn turystycznych i dostawców wycieczek. Możemy również sugerować ogólne/losowe produkty i usługi podczas przeglądania Witryny, a także ogólne informacje dotyczące podróży w oparciu o artykuły na blogu i inne strony kontaktowe dostępne za pośrednictwem Witryny.

Informujemy jednak, że: (i) nie jesteśmy internetowym biurem podróży ani dostawcą usług turystycznych; (ii) że nie dostarczamy ofert bezpośrednio Tobie i innym konsumentom; oraz (iii) że żadna z faktycznych ostatecznych rezerwacji nie ma miejsca na naszej Stronie lub platformie; w związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, koszty i/lub zobowiązania wynikające lub związane z jakimikolwiek anulowaniami, wygasłymi transakcjami, zmianami, nieścisłościami, niezgodnościami, datami, ofertami, cenami, przeznaczeniem , numery lotów, linie lotnicze, sojusze linii lotniczych, lotniska/bramy, udogodnienia hotelowe, lokalizacje, adresy, zdjęcia, opisy, recenzje, współrzędne i/lub wszelkie informacje dotyczące podróży wyświetlane za pośrednictwem Witryny.

Wszystkie informacje publikowane za pośrednictwem naszej Witryny są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i dla wygody, które mogą zawierać nieścisłości lub błędy i nie stanowią bezpośredniego poparcia dla jakiegokolwiek rodzaju produktu lub usługi, a wszelkie przedstawione stawki mogą ulec zmianie w zależności od konkretnego daty, sezon, odliczenia, rodzaj usługi i lokalizacja, między innymi; w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub koszty podróży, które Ty lub Twoi goście mogą ponieść w wyniku tego.

Aby korzystać z naszych Usług, możesz utworzyć profil podróżnika i zarejestrować się w naszej Witrynie. Niezależnie od tego, czy tworzysz spersonalizowany profil, czy nie, możemy zbierać od Ciebie określone dane osobowe i inne informacje, dlatego niniejszym zapraszamy Cię do zrewidowania naszej Polityki, aby poznać Twoje prawa i obowiązki związane z takim wykorzystaniem danych. Niniejszym gwarantujesz nam, że wszystkie informacje dostarczone przez Ciebie w tej Witrynie są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne.

Licencja

Wchodząc na Stronę lub korzystając z naszych Usług, Ty i inni użytkownicy możecie zamieszczać komentarze, pytania, pomysły, przesyłać zdjęcia i innego rodzaju treści multimedialne. LaseTrips niniejszym zastrzega sobie prawo (ale nie obowiązek) do usuwania i/lub edytowania takich treści, a my mamy prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania i edytowania lub usuwania wszelkich działań lub treści; podejmując w ten sposób niezbędne środki w celu moderowania wszelkich komentarzy i kontrolowania zachowania użytkowników w naszej Witrynie.

Odtąd, poprzez proste korzystanie z naszej Witryny i wszelkich zawartych w niej Usług, niniejszym udzielasz LaseTrips nieograniczonego, niewyłącznego, zbywalnego, wolnego od opłat licencyjnych, wieczystego, nieodwołalnego, na całym świecie, prawa i licencji do podlicencjonowania na używanie, powielanie , adaptować, tworzyć dzieła pochodne, rozpowszechniać i wyświetlać wszelkie treści, które możesz przesyłać lub przesyłać w Witrynie, podczas publikowania wiadomości, przesyłania plików, wprowadzania danych lub w inny sposób przesyłania nam jakichkolwiek treści, a Ty niniejszym oświadczasz i gwarantujesz firmie LaseTrips, że posiadasz wszelkie prawa, licencje, upoważnienia i uprawnienia niezbędne do udzielenia w/w licencji.

LaseTrips niniejszym udziela użytkownikowi osobistej, ograniczonej, odwołalnej, ogólnoświatowej, wolnej od opłat licencyjnych, nieprzenoszalnej, niekomercyjnej, niepodlegającej podlicencjonowaniu i niewyłącznej autoryzacji do korzystania z usług i/lub oprogramowania dostarczonego przez nas za pośrednictwem Witryny; wyłącznie w celu umożliwienia korzystania i otrzymywania usług Witryny, wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami i z zastrzeżeniem ich przestrzegania.

Powiadomienia o usunięciu, naruszenie

Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act, LaseTrips poważnie traktuje naruszenie praw autorskich i jest gotowy do usunięcia wszelkich opublikowanych treści po należytym powiadomieniu i żądaniu przez właściciela praw autorskich. Jeśli uważasz, że jakakolwiek treść lub inne materiały dostarczone za pośrednictwem Witryny rzekomo naruszają prawa autorskie Twoje lub osoby trzeciej, powiadom nas o swoim roszczeniu: https://lasetrips.com/contact-us (temat: „Prośba o usunięcie”). LaseTrips może usunąć wszelkie treści, jeśli uważa lub ma powody, by sądzić, że takie treści naruszają prawa autorskie innych osób, bez wcześniejszego powiadomienia oraz w dowolnym czasie i według własnego uznania. Możemy również uniemożliwić użytkownikowi lub dowolnemu użytkownikowi korzystanie z Witryny lub zakończyć dostęp do niej.

Powiadomienie musi mieć formę pisemną i zawierać co najmniej następujące informacje: (i) podpis i dane identyfikacyjne posiadacza tytułu i/lub osoby upoważnionej do działania; (ii) opis dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone; (iii) informacje kontaktowe, takie jak Twój adres i adres e-mail (abyśmy mogli dostarczyć Ci naszą odpowiedź); oraz (iv) oświadczenie wskazujące, że informacje podane w zawiadomieniu są prawdziwe i dokładne.

Własność

Wszystkie znaki towarowe reprodukowane w naszej Witrynie są własnością – lub są licencjonowane do – odpowiedniego posiadacza tytułu, który został (lub nie) uznany w Witrynie, który może lub nie może być powiązany, powiązany lub sponsorowany przez nas lub i/lub podmioty stowarzyszone, partnerów, reklamodawców i spółek zależnych. Powielanie treści na Stronie bez naszej pisemnej zgody jest zabronione. W stosunkach między Tobą a nami jesteś właścicielem swoich treści, a my jesteśmy właścicielem naszych treści. Posiadamy również, kontrolujemy i/lub mamy wystarczające prawa i upoważnienia do praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych i innych praw intelektualnych i własnościowych na całym świecie związanych z Witryną, które są chronione prawem autorskim, wyglądem handlowym, patentem, prawa dotyczące znaków towarowych oraz wszelkie inne obowiązujące prawa i prawa intelektualne i własnościowe.

Od czasu do czasu nasza Witryna i Usługi mogą zawierać hiperłącza do innych witryn internetowych. Linki te są udostępniane dla Twojej wygody oraz w celu dostarczenia dalszych informacji dotyczących podróży i nie oznaczają, że popieramy takie strony internetowe lub ich produkty i usługi; dlatego korzystasz z nich na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron, do których prowadzą linki, które są do nich regulowane zgodnie z ich odpowiednimi politykami prywatności, warunkami i zastrzeżeniami prawnymi. Prosimy o zapoznanie się z wyżej wymienionymi dokumentami, które będą regulować ich wykorzystanie. Nie możesz tworzyć łącza do tej witryny z innej witryny lub dokumentu bez uprzedniej pisemnej zgody LaseTrips.

Reklama, rezygnacja

Możemy wspierać Witrynę i usługi poprzez reklamy i inne możliwości komercyjne. Reklamy te mogą być dostosowane do zawartości Witryny, a charakter i zakres takich reklam może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Zapoznaj się z naszą Polityką, aby uzyskać informacje dotyczące rezygnacji z reklam.

Witryna może umożliwiać subskrypcję lub usługę Newsletter, która może być świadczona przez nas lub przez upoważnioną stronę trzecią. Za pośrednictwem naszego Newslettera możesz otrzymywać informacje o wycenach i ofertach zgodnie z preferencjami użytkownika. Jako nasz użytkownik będziesz mógł wybrać ilość i ilość otrzymywanych e-maili wraz z cenami, celami podróży i innymi informacjami. Zgodnie z ustawą CAN-SPAN, każda wiadomość z naszego Newslettera zapewni Ci możliwość wypisania się lub zmiany preferencji w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce.

Ta Witryna korzysta z usługi analizy doświadczeń klientów ClickTale, która pomaga nam analizować, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej Witryny. Nie gromadzimy za pośrednictwem usługi ClickTale ani nie przekazujemy ClickTale żadnych danych osobowych umożliwiających identyfikację. ClickTale nie tworzy profilu użytkownika w celu śledzenia użytkownika w niepowiązanych witrynach internetowych i będzie wykorzystywać takie informacje wyłącznie zgodnie ze swoją Polityką prywatności (obecnie znajdującą się pod adresem http://www.clicktale.com/privacy_service.aspx). Możesz wyłączyć usługę ClickTale, postępując zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie http://www.clicktale.net/disable.html. Więcej informacji na temat reklam remarketingowych znajdziesz w naszej Polityce.

Generalicja

Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i wyraziłeś zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Najniższe (lub dowolne) stawki reklamowane w naszej Witrynie niekoniecznie są dostępne od wszystkich dostawców pojawiających się w naszej Witrynie, a wszelkie wyniki wyszukiwania z nich – których ostatecznie nie możemy kontrolować – są poza naszym pełnym zakresem. Niektóre obrazy prezentowane w Witrynie są licencjonowanymi i/lub zakupionymi zdjęciami stockowymi i są pokazane wyłącznie w celach ilustracyjnych, a zatem mogą nie odzwierciedlać dokładnie wyglądu lub cech określonego hotelu, miejsca lub celu podróży. Niektóre lub wszystkie ceny i oferty prezentowane online za pośrednictwem Witryny mogły wygasnąć od ostatniej aktualizacji przez naszą Witrynę i/lub dostawców usług turystycznych. Niektóre lub wszystkie artykuły, recenzje i/lub posty na blogach dotyczące miejsc podróży są podejmowane przez zewnętrzne strony trzecie i nie odzwierciedlają opinii LaseTrips ani jej partnerów, funkcjonariuszy, agentów, dyrektorów, licencjobiorców lub udziałowców, ani LaseTrip nie gwarantuje ich rzeczywistej prawdziwości.

Nasza Witryna może otrzymywać informacje o Twojej lokalizacji geograficznej, jeśli zostały one dostarczone przez Ciebie lub za pomocą innych metod matematycznych z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Korzystając z takich informacji geolokalizacyjnych, Witryna może dostarczać spersonalizowane, dostosowane oferty i informacje zgodnie z Twoją lokalizacją (tj. krajem, regionem i miastem).

Korzystanie z naszej Witryny odbywa się na własne ryzyko, dlatego niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że dostarczamy nasze Usługi „tak jak są”, „ze wszystkimi wadami” i „w miarę dostępności”, w tym wszystkie treści, oprogramowanie, materiały, usługi, funkcje i/lub informacje udostępniane za pośrednictwem Witryny. LaseTrip NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z JAKICHKOLWIEK PODANYCH FAKTÓW LUB INFORMACJI ORAZ OPISÓW JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW PODRÓŻNYCH WYŚWIETLANYCH NA NASZEJ STRONIE, TAKICH JAK TRASY LOTNICZE, HARMONOGRAMY, CENY, OBRAZY, UDOGODNIENIA, UMOWY, OPISY I IDENTYFIKACJE GWARANCJE WSZELKIEGO RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE TYTUŁU WŁASNEGO, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. ANI LaseTrip, ANI JEJ PRACOWNICY, PODMIOTY STOWARZYSZONE, WYKONAWCY I/LUB AGENCI NIE GWARANTUJĄ, ŻE STRONA BĘDZIE WOLNA OD BŁĘDÓW, NIEPRZERWANA, BEZPIECZNA LUB WYDAJE SZCZEGÓLNE WYNIKI, ŻE OFERTA PODRÓŻY JEST BEZPOŚREDNIA I/LUB NIEWAŻNA UZYSKANE W NIM INFORMACJE BĘDĄ WIARYGODNE LUB DOKŁADNE. ŻADNE PORADY LUB INFORMACJE UDZIELONE PRZEZ LaseTrip LUB JEJ PRACOWNIKÓW, PODMIOTY STOWARZYSZONE, WYKONAWCÓW I/LUB PRZEDSTAWICIELI NIE STANOWIĄ GWARANCJI.

Nie oferujemy bezpośrednio usług turystycznych, ani nie pobieramy za nie opłat za pośrednictwem Serwisu, dlatego zachęcamy do wglądu w informacje dotyczące warunków podróży w różnych wraz z poziomem ryzyka związanego z poszczególnymi międzynarodowymi destynacjami, które obecnie można znaleźć pod adresem www.state.gov, www.tsa.gov, www.dot.gov, www.faa.gov i www.customs.gov.

Maksymalna skumulowana odpowiedzialność LaseTrips wobec Ciebie za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z lub w związku z Twoim dostępem do Witryny i wszelkich Usług w niej zawartych jest ograniczona do: (i) ewentualna kwota zapłacona nam przez Ciebie w związku z Witryną i wszelkimi Usługami w niej zawartymi w ciągu 12 miesięcy przed działaniem powodującym taką odpowiedzialność; lub (ii) 50 USD (pięćdziesiąt USD), w zależności od tego, która kwota jest gorsza.

Korzystanie z tej Witryny oraz wszelkie roszczenia, spory i/lub powództwa, które mogą powstać między Tobą a nami, bez względu na kolizję prawa z zasadami, podlegają prawu europejskiemu, bez względu na zasady kolizji praw tego. Niniejszym oświadczasz, że zgadzasz się na wyłączną jurysdykcję i właściwość właściwych sądów europejskich we wszystkich sporach wynikających lub związanych z korzystaniem z tej Witryny.

Zaniechanie przez nas nałożenia jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych Warunków ani żadnych innych praw w odniesieniu do niniejszej Umowy.

Wszelkie zawiadomienia lub komunikaty o charakterze niezgodnym z prawem, w tym te dotyczące modyfikacji niniejszych Warunków, będą miały formę pisemną i zostaną dostarczone na piśmie (na dowolny podany przez Ciebie adres). W przypadku zawiadomień przesłanych pocztą elektroniczną za datę przesłania takiego zawiadomienia uznaje się datę otrzymania.

Użytkownik nie może cedować ani przenosić niniejszych Warunków, z mocy prawa lub w inny sposób, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Niezależnie od powyższego możemy dokonać cesji wszelkich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są tym samym zastrzeżone. Warunki te będą działały na korzyść wszelkich następców stron.

Zgadzasz się, że między Tobą a nami nie ma żadnej agencji, joint venture, partnerstwa, zatrudnienia ani relacji agencyjnej.

Kursy walut wyświetlane na Stronie oparte są na różnych źródłach i należy je traktować wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste kursy wymiany będą się różnić w zależności od lokalizacji, banku, karty kredytowej i/lub systemów przetwarzania płatności, z których korzystasz.

Pytania dotyczące nas lub niniejszych Warunków.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych Warunków, skontaktuj się z nami pod adresem:

https://lasetrips.com/contact-us/